ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από το 1927!

 • 1/3/1927      Ίδρυση.
 • 1/3/1935      Στόλος  6 φορτηγών αυτοκινήτων.
 • 18/7/1937    Παναγιώτης Δημητράς: Πρόεδρος  της Πανελλήνιας συνομοσπονδίας  χερσαίων μεταφορών (ΣΧΕΜ).
 • 15/11/1940  Παραχώρηση τεσσάρων φορτηγών  στον ελληνικό στρατό  για τις ανάγκες  του πολέμου.
 • 4/4/1942      Ένταξη  στην αντίσταση με μεταφορά οπλισμού εντός των φορτηγών στον Παρνασσό.
 • 22/6/1953    Αγορά  του πρώτου γερανού, είσοδος στις βαριές μεταφορές.
 • 6/11/1971    Κωνσταντίνος Δημητράς: Πρόεδρος του ταμείου συντάξεως αυτοκινητιστών(ΤΣΑ).
 • 19/4/1978    Κωνσταντίνος Δημητράς: Πρόεδρος  του Σωματείου Γερανοφόρων οχημάτων.
 • 14/2/1980    Η πρώτη μεταφορά ηλεκτρονικών συστημάτων της UNIVAC (UNISYS).
 • 5/10/1984    Στόλος 14 γερανών.
 • 1/9/1991      Έναρξη συνεργασίας με την ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  για την παράδοση όλων των εισαγόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών .
 • 10/10/1996  Έναρξη διεθνών μεταφορών.
 • 4/5/2000      Έναρξη αποθηκεύσεων .
 • 1/1/2004      Μεταφορά προς εγκατάσταση του εξοπλισμού C4I για τους ολυμπιακούς αγώνες.
 • 1/1/2008      Δημιουργία στόλου οδικής βοήθειας με 3 οχήματα.
 • 5/2/2011     Έναρξη συνεργασίας με την Hewlett-Packard Hellas ltd.
 • 5/6/2016     Έναρξη συνεργασιας με DHL