ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ


Κάθε μεταφορά έργων τέχνης είναι μοναδική!

Η μεταφορά έργων τέχνης είναι από μόνη της μια ειδική μεταφορά .

Η μοναδικότητα των έργων καθώς επίσης και οι διαστάσεις τους αυξάνουν κατακόρυφα την επικινδυνότητα της μεταφοράς τους.

Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερη διαχείριση σε κάθε αποστολή έργων τέχνης .

Η τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο, σας διασφαλίζει, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, την ορθή επιλογή υλικών συσκευασίας, μεταφορικών  και ανυψωτικών μέσων.

“Κάθε μεταφορά έργων τέχνης είναι μοναδική.”