ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Οι εταιρικές υπηρεσίες μας αναλυτικά είναι:

  • Συναρμολόγηση γραφείων.
  • Επισκευή επίπλων.
  • Εσωτερική μεταφορά θέσεων εργασίας.
  • Συσκευασίες.
  • Μετακόμιση γραφείων, αρχείων ,επίπλων σε νέα έδρα.
  • Αποστολές  εμπορευμάτων.
  • Αποθηκεύσεις αρχείων.
  • Ενοικίαση γερανών/καλαθοφόρων.
  • Διεθνείς αποστολές.