“Δός μοι πᾷ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινήσω” Αρχιμήδης

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από το 1927 που ιδρύθηκε η εταιρεία μας, μέσα από 3 γενεές, αναπτύξαμε την οργάνωση μιας μοντέρνας εταιρείας που παρέχει μεταφορικές λύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:  PANOS DIMITRAS RELOCATION SERVICES.

1927

Ίδρυση μεταφορικής δραστηριότητας

1927
1935

Η εταιρεία αναπτύσσει στόλο 6 φορτηγών αυτοκινήτων.

1935
1937

Ο Παναγιώτης Δημητράς εκλέγεται Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Χερσαίων Μεταφορών (ΣΧΕΜ).

1937
1940

Παραχώρηση τεσσάρων φορτηγών στον Ελληνικό Στρατό για τις ανάγκες του πολέμου.

1940
1953

Αγορά του πρώτου γερανού, είσοδος στις βαριές μεταφορές.

1953
1971

Ο Κωνσταντίνος Δημητράς εκλέγεται Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.).

1971
1978

Ο Κωνσταντίνος Δημητράς εκλέγεται Πρόεδρος του Σωματείου Γερανοφόρων Οχημάτων.

1978
1980

Η πρώτη Μεταφορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων UNISYS.

1980
1984

Η εταιρεία έχει αναπτύξει στόλο με 14 γερανούς.

1984
1991

Έναρξη συνεργασίας με την ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την παράδοση όλων των εισαγόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

1991
1996

Έναρξη Διεθνών Μεταφορών.

1996
2000

Έναρξη Δραστηριότητας Αποθηκεύσεων.

2000
2004

Μεταφορά προς εγκατάσταση του εξοπλισμού C4I για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

2004
2008

Δημιουργία στόλου οδικής βοήθειας με 3 οχήματα.

2008
2011

Έναρξη συνεργασίας με την Hewlett-Packard Hellas ltd.

2011
2016

Έναρξη συνεργασιας με DHL

2016