ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από το 1927 που ιδρύθηκε η εταιρεία μας, μέσα από 3 γενεές, αναπτύξαμε την οργάνωση μιας μοντέρνας εταιρείας που παρέχει μεταφορικές λύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:  PANOS DIMITRAS RELOCATION SERVICES.

1927
Ίδρυση μεταφορικής δραστηριότητας
1927
1935
Η εταιρεία αναπτύσσει στόλο 6 φορτηγών αυτοκινήτων.
1935
1937
Ο Παναγιώτης Δημητράς εκλέγεται Πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Χερσαίων Μεταφορών (ΣΧΕΜ).
1937
1940
Παραχώρηση τεσσάρων φορτηγών στον Ελληνικό Στρατό για τις ανάγκες του πολέμου.
1940
1953
Αγορά του πρώτου γερανού, είσοδος στις βαριές μεταφορές.
1953
1971
Ο Κωνσταντίνος Δημητράς εκλέγεται Πρόεδρος του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.).
1971
1978
Ο Κωνσταντίνος Δημητράς εκλέγεται Πρόεδρος του Σωματείου Γερανοφόρων Οχημάτων.
1978
1980
Η πρώτη Μεταφορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων UNISYS.
1980
Η εταιρεία έχει αναπτύξει στόλο με 14 γερανούς.
1991
Έναρξη συνεργασίας με την ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. για την παράδοση όλων των εισαγόμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1991
1996
Έναρξη Διεθνών Μεταφορών.
1996
2000
Έναρξη Δραστηριότητας Αποθηκεύσεων.
2000
2004
Μεταφορά προς εγκατάσταση του εξοπλισμού C4i για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2004
2008
Δημιουργία στόλου οδικής βοήθειας με 3 οχήματα.
2008
panos-dimitras-rellocations-timeline-year-2011
2011
Έναρξη συνεργασίας με την Hewlett-Packard Hellas ltd.
2011
panos-dimitras-rellocations-timeline-year-2016a
2016
Έναρξη συνεργασιας με DHL
2016