ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας από το 2010 συνεργάζεται επίσημα με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε. που αποτελεί τον έμπιστο συνεργάτη μας στον χώρο των ασφαλίσεων μεταφορών για την δημιουργία μοναδικών συμβολαίων στα μέτρα του πελάτη μας.