ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παρέχουμε  διεθνείς παραδοσεις εμπορευμάτων μέσω εναερίων θαλασσίων  και οδικών μεταφορών. Είτε υπάρχει ανάγκη για ένα ενοποιημένο (groupage) ή απευθείας δρομολόγιο, οι ειδικοί μας είναι σε θέση να μεταφέρουν τα εμπορεύματά σας προς ή από  οποιοδήποτε σημείο σε όλη την υφήλιο. 

Οι διεθνείς υπηρεσίες μας αναλυτικά: