“Κάθε μεταφορά έργων τέχνης είναι ένα έργο τέχνης”

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Η μεταφορά έργων τέχνης προϋποθέτει άριστες διαδικασίες, ιδιαίτερη συσκευασία, λεπτό χειρισμό του φορτίου, ειδικό τρόπο φόρτωσης και μεταφοράς.

Έχουμε τις διαδικασίες!

Η μεταφορά των έργων τέχνης είναι από μόνη της μια ειδική μεταφορά. Η μοναδικότητα των έργων, το σχήμα τους, οι διαστάσεις τους, η αξία τους, αυξάνουν κατακόρυφα την επικινδυνότητα της μεταφοράς. Χρειάζεται, λοιπόν, ιδιαίτερη διαχείριση κατά την μεταφορά.

Η τεχνογνωσία μας στο αντικείμενο, σε συνδυασμό με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, την ορθή επιλογή υλικών συσκευασίας, μεταφορικών και ανυψωτικών μέσων, σας διασφαλίζει απόλυτα!